Vibroakustični aparat “Vitafon” je medicinsko sredstvo, certifikovano od strane Ministarstva Zdravstva Evropske Unije, u praksi primjenjivan još od 1994. godine

,napravljen u Rusiji i predložen od strane KNMT Ministrastva zdravlja Ruske federacije za promet medicinske opreme. Zahvaljujući konstruktoru aparata Vjačeslavu Fjodorovu, poznatom fizičaru i brojnim doktorima medicinskih nauka, ovaj mali kućni doktor već niz godina se uspješno primjenjuje za liječenje i prevenciju širokog spektra bolesti koje se odnose na poremećaj kapilarnog krvotoka i limfotoka. Za liječenje bilo koje bolesti potrebna su minimum tri uslova: normalna cirkulacija, dobra krvna slika pravilno upravljanje radom organizma. Uglavnom, zadovoljenje ova tri uslova je neophodno za puno ozdravljenje, a isto tako nedostajanje jednog od ova tri elementa čini izliječenje ili veoma dugim ili sasvim nemogućim. Vibro-akustična terapija utiče na sva tri elementa: poboljšava cirkulaciju, pojačava lučenje hormona u krv, a preko djelovanja na nervne centre, poboljšava upravljanje radom pojedinih organa u organizmu, kao i radom cijelog organizma.

1.Osnovna karakteristika ''Vitafona'' je da podiže perifernu kapilarnu cirkulaciju. To se postiže na taj način što mikrovibracije sa promjenljivom zvučnom frekvencijom, opuštaju zidove krvnih sudova i na taj način smanjuju otpor protoku krvi i samim tim ubrzavaju protok. Treba znati da krvni sudovi pošto imaju razne dijametre (presjeke), svakom krvnom sudu odgovara zvučna frekvencija koja je različita od one koja odgovara nekom drugom krvnom sudu. Zato ''Vitafon'' proizvodi mikrovibracije sa stalnim promjenama frekvencije zvuka, kako bi te vibracije opuštale zidove svih krvnih sudova.

2.Druga karakteristika ''Vitafona'' je da popravlja krvnu sliku. Kvalitet krvi direktno zavisi od urednog lučenja eritropoetina, kao i od stalnog čišćenja toksina iz krvi. Od toga zavise i mnogi regenerativni procesi u organizmu. Ovo se reguliše djelovanjem ''Vitafona'' na oblast bubrega, nadbubrežnih žlijezda i jetre. Mikro-vibracije pospješuju protoke i prokrvljenost ovih organa i endokrinih žlijezda, što ima direktno za posljedicu bolju funkciju istih, kao i urednije lučenje hormona u krv.

3.Treća karakteristika''Vitafona'' je da djelovanjem na nervne centre pospješuje upravljanje radom pojedinih organa i cijelog organizma od strane centralnog nervnog sistema. Postoji cijeli kompleks tačaka na kičmi koje predstavljaju nervne centre koji odgovaraju za rad pojedinih organa i organizma u cjelosti. Ti centri su mali ''programatori'' putem kojih se prenose informacije od određenog organa do kore velikog mozga i povratno od mozga do određenih organa. Od pravilnog rada tih nervnih centara zavisi pravilan rad pojedinačnih organa, npr. koliko će jetra ili želudac dobiti krvi prilikom varenja određene vrste hrane, zavisi od toga da li je određeni nerv koji odgovara za rad jetre ili želudca pravilno prosledio određenu informaciju mozgu, ali i da li je dobro predao povratnu informaciju istom organu. To znači ako je određeni nerv počeo da gubi svoju fiziološku funkciju usled npr. radikulita ili spondiloze, to će se direktno odraziti na rad određenog organa, organ će oboljeti, a zatim će doći do dizbalansa i narušavanja rada cijelog organizma. Kada je u pitanju spondiloza, ''Vitafon'' ima za cilj da pojačanom cirkulacijom krvi u oblasti patologije, dovede do razgradnje suvišne, nagomilane soli iz tog dijela kičme i dalje je preko bubrega izbaci iz organizma. Na taj način nerv će se osloboditi, i početi normalno da funcioniše, a samim tim i organ za koji je on zadužen. Kao posljedica ovakvog procesa doći će do unapređenja zdravstvenog stanja i potpunog izliječenja korisnika ovog aparata. Osnovne oblasti djelovanja su oblasti patologije,bubrezi,jetra I kičmeni stub. Od intenziteta mikrovibracija na tim oblastima zavise resursi organizma i njegov imunitet. Vitafoniranje bubrega uvećava opšti fizički resurs,obezbjeđuje lakše podnošenje fizičkog napor, reguliše pritisak, poboljšava san i snižava nivo holesterola u krvi. Vitafoniranje jetre ubrzava proces detoksikacije izbacivanje štetnih materija, te značajno smanjuje alergijske reakcije. Vitafoniranje kičme poboljšava vaskularizaciju kičmene moždine i povećava broj matičnih ćelija neophodnih za regeneraciju tkiva. Vitafoniranje u oblasti patologije povećava brzinu odstranjivanja štetnih sastojaka, smanjuje otok, povećava imune reakcije i efektivnost primjene medikamenata.

Aparat proizvodi mikrovibracije sa neprekidnim mijenjanjem frekvencije zvuka počevši od 20 pa do 18 hiljada Hz,što doprinosi višestrukom povećanju limfotoka i krvotoka u oblasti dejstva aparata, time obezbjeđujući željeni efekat pri liječenju upalnih procesa i traumatskih povreda. Do povećanja kapilarnog krvotoka dolazi zahvaljujući smanjenju hidrodinamičkog pritiska pri određenoj frekvenciji mikrovibracije. Svakom presjeku krvnog suda odgovara određena frekvencija koja izaziva najmanji hidrodinamički pritisak kretanja krvi. Takođe dejstvom mikrovibracija na vene povećava se dejstvo venozne hidrodinamičke pumpe.

Primjena aparata komplementarna je sa drugim načinima liječenja: refleksoterapija, termoterapija, laseroterapija i medikamentna terapija.

Radijus dejstva aparata je 7 cm od centra aplikatora što je olakšavajuća okolnost pri korištenju aparata jer ne zahtjeva  strogu preciznost. U procesu primjene aparata nema nikakvih neprijatnih osjećaja, osim blage topline i prijatnih vibracija, izuzev kod liječenja hroničnih bolesti koje dovode do blagog pojačanja bola u prvih deset dana, da bi nakon toga bol iščezao.

Aparat je namjenjen za kućno liječenje, ambulantno, kao i liječenje u banjama i sanatorijumima.

Ne primjenjuje se, kontraindikovan je u slučaju postojanja kancera bilo gdje u organizmu, tokom trudnoće, u oblasti tromboflebita, pri povišenoj temperaturi tijela, u oblasti ugrađenih elektrostimulatora i neposredno na oblast srca.

Go to top