Homeopatija je dobila ime od grčkih riječi: homoion-slično i pathos- patnja, zbog temeljnog načela sličnosti. Homeopatija je grana komplementarne medicine koja spada u područje cjelovitog (holističkog) pristupa životu i zdravlju. U holističkom homepatskom pristupu čovjeka se posmatra kao fizičku, emocionalnu i mentalnu cjelinu.
Velika prednost homeopatskog liječenja je što kod primjene lijekova: nema kontraindikacija,nema nuspojava , nema interakcija s drugim lijekovima. Homeopatija je metoda liječenja koja ima sasvim individualni pristup svakom pacijentu,posmatrajući ga u njegovoj sveukuponosti kao jedinstvenu osobu.Temelj određivanja homeopatske terapije je individualan pristup svakom bolesniku.
Dobro odabran lijek je visoko učinkovit, proizvodeći uočljive promjene kroz tri sedmice do dva mjeseca od početka terapije. Uzima se na jednostavan način. Najčešće se primjenjuje tako da se lijek otapa pod jezikom. Kako je osnovna komponenta lijeka lakotoza(mliječni šećer ) lijek ima dobar okus, pa ga vole i djeca.
Katkad samo jedna doza može dovesti do dugotrajnog pozitivnog učinka.
Homeopatija liječi čitav organizam, uključujući imuni sistem i pomaže u sprječavanju novih bolesti.

Go to top